Glice® Božićno klizalište


  • Klizanje na Glice® sintetičkom ledu je jednako uzbudljivo kao i na klasičnom ledu.

  • Božićna klizališta od Glice® sintetičkog leda ne koriste niti vodu niti struju te ne zagađuju okoliš sa CO2 te su veoma profitabilna alternativa klasičnom ledu.

  • Glice® klizališta su prijenosna te su laka za montažu.

Glice® Božićna klizališta su isporučiva po sistemu ključ u ruke.

Dodatna oprema za Glice® klizališta je razvijena sa velikom pažnjom da bi zadovoljila sve potrebe vezano uz održavanje i operativno poslovanje klizališta.

Naručite sada

Our trusted korisnici Božićnih klizališta