Dan Fritsche, Ex-NHL Player

Glice se žádný jiný syntetický led nevyrovná