Gregor Urbas, 10 x Slovenian Ice Skating Champion

Glice® prekonáva všetky ostatné umelé ľadové plochy v pocite sklzu a minimálnom opotrebení nožov.