V Brně se bruslí na umělém kluzišti bez ledu _ Týden-1