Společnost Glice®, produkující špičková umělá kluziště se syntetickou ledovou plochou, oznamuje vstup marketingového a obchodního ředitele Michaela Vettigera mezi vlastníky společnosti

Tým vlastníků Syntetických kluzišt Glice® získává dalšího člena! Díky skvělé práci a výborným prodejním výsledkům umělých kluzišť  Glice® se ředitel prodeje a marketingu Michael Vettiger stává podílníkem lídra trhu kluzišť s umělým povrchem. Jeho vstup je zárukou dalšího úspěšného rozvoje společnosti Glice®. Mnoho dalších úspěchů v práci, Michaeli!

Více informací o umělých kluzištích Glice® najdete zde www.glicerink.com/cs/

#MichaelVettiger  #SpoluvlastníkGlice#Úspěchobchodu